ZBOJNICKA CHATA
[Stranka docasne v zjednodusenej forme]
KONTAKT:
Pre ubytovanie na Zbojnickej chate do 11. 11. 2015
+421 903 638 000
info@zbojnickachata.sk
Pre ubytovanie na Zbojnickej chate od 12. 11. 2015
rezervacie@zbojnickachata.sk
+421 903 939 485

------------------- ENGLISH -----------------
For accommodation to 11/11/2015
+421 903 638 000
info@zbojnickachata.sk
For accommodation from 11/12/2015
rezervacie@zbojnickachata.sk
+421 903 939 485